MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMENİN KONUSU

a) fcabilisim.com ’un hazırlamış olduğu hazır web paketinin kiralama yoluyla kullanılması için fcabilisim.com ile ALICI arasında yapılmış sözleşmedir. 
b) Web sitesi, sipariş formunda "Fatura Adresi" olarak belirtilen kişinin üzerine kayıt edilir ve site üzerindeki haklar burada T.C kimlik numarası/Vergi Numarası verilen kişiye/şirkete ait olmaktadır. Sipariş formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir. Bu sözleşme, Web Sitesi'nin kiralanması ve kullanılması sırasında fcabilisim.com ile ALICI arasındaki ilişkiyi düzenler. 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşme, ALICININ, fcabilisim.com sitesi üzerinden veya fcabilisim.com BAYİİ aracılığı ile ilgili Web Sitesi siparişi vermesiyle başlar ve ALICININ seçtiği domain adı altında Web Sitesi'nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda sözleşme feshedilmemişse ve yıllık kiralama ücreti ALICI tarafından fcabilisim.com hesabına yatırılmışsa yenilenmiş sayılır. 

ÜCRET VE ÖDEMELER

Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin kiralama ücreti olan 700 TL ( Yediyüz Türk Lirası) sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfamızda belirtilmiştir. Bu ödeme sadece 1 kez alınır ve sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve ALICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu 1 gün içerisinde Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında ALICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için, yılda 1 kez olmak üzere 200 TL (İkiyüz Türk Lirası) +KDV tahsil (Yıllık ödenmesi gereken hosting, teknik hizmetler ve yazılım güncellemelerini kapsayan ücrettir.) edilir.


HİZMET

a) fcabilisim.com tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1 (adet) domain tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz. 
b) ALICI Web Sitesi hizmeti alırken, fcabilisim.com sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır. 
c) Web sitesine bilgi, fotoğraf vb. girişi ALICI tarafından yapılır. 
d) Uluslararası domain tescillerinde, http://www.resellerclub.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır. 

TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

a) ALICI, Web Sitesi'ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla Web Sitesi'ı üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz. 
b) ALICI, Web Sitesi'nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. ALICI, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. ALICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda fcabilisim.com hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir. 
c) fcabilisim.com, ALICININ hizmetine sunduğu Web Sitesi'nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder. 
d) ALICI, Web Sitesi'ne yönelik talep ettiği taktirde fcabilisim.com talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir. 
e) Web Sitesi sadece fcabilisim.com 'ın belirlediği sunucularda yayınlanır. ALICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi'nin yayınlanmasını talep edemez ve web sitesi için fcabilisim.com 'ın mülkiyetinde olan altyapıya ait dosyaları talep edemez. Web Sitesi üzerindeki tüm düzenlemeler, sadece ALICI'ya tahsis edilen panel üzerinden yapılabilir. fcabilisim.com, ALICIYA Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez. 
f) fcabilisim.com, sözleşme süresince ALICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder. 
g) ALICI, fcabilisim.com web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz. 
h) ALICI, Web Sitesi'ın en altında fcabilisim.com 'ın telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını ve bu yazıya fcabilisim.com.com web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder. 
i) fcabilisim.com, Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir. 
j) ALICI, fcabilisim.com 'ın sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. Günde en fazla 100 adet e-posta gönderebileceğini kabul eder. 
k) fcabilisim.com, ALICI'nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir. Mücbir Sebepler Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, Türk Telekom ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır. 
l) ALICI, alan adını fcabilisim.com 'a transfer etmek istemesi durumunda, sürecin takibi tamamen ALICI'ya aittir. ALICI, alan adının alındığı mevcut firmanın paneli üzerinden işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol eder, eğer transfer bir nedenden dolayı başarısız olduysa işlemin tekrar başlatılması için fcabilisim.com'e talepte bulunabilir. Transfer edilemeyen alan adlarıyla ilgili olarak fcabilisim.com herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

SÖZLEŞMENİN FESHİ

ALICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır. ALICININ programı sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde fcabilisim.com sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler ALICIYA iade edilmeyecektir.fcabilisim.com, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitiminden en az 15 gün önceden e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili yeni içerik ve ödeme şartlarını gönderecektir. Yeni dönem için verilecek hizmetin içeriği müşteri/kiracı tarafından olumsuz görüş bildirildiği takdirde alınacak hizmetlere karşılıklı son verilebilir. 

CEZA

a) Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler. İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır. 

GÜVENLİK

Bireysel/kurumsal abonelik işlemleriniz için belirlediğiniz şifrenizi güvende ve gizli tutmak için azami dikkati gösteriniz ve yetkisiz kullanımları engellemek amacıyla gerekli önlemleri mutlaka alınız. Şifrenizi bir yere not ederek, fcabilisim.com personeli dahil olmak üzere üçüncü bir kişiye söyleyerek ve/veya üçüncü kişiler tarafından anlaşılmasına yol açacak şekilde bir yere kaydederek ya da "Site"ye giriş yaptıktan sonra bilgisayar ekranını gözetimsiz bırakarak ifşa etmeyin. 
 

KULLANICI ADI VE ŞİFRE

"fcabilisim.com ’a kayıt olurken ve hizmet satın alırken doldurulması zorunlu tutulan alanlarda doğru, güncel ve tam bilgi vermeyi Kabul ediyorsunuz. Kayıdı müteakip, "Hizmet"e ve kayıt gerektiren sayfalara erişim sağlayabilmeniz için tarafınıza bir şifre verilecektir. Şifrenizle "Hizmet"e erişim sağlamanızın sonucunda gerçekleşen tüm aksiyonlardan siz sorumlusunuz. 

Şifrenizin ve "Hizmet"e erişimde bulunurken kullandığınız cihazın güvenliğini temin etmek sizin sorumluluğunuzdur. Bu Hüküm ve Koşulların şifrenizi ifşa ettiğiniz herhangi biri tarafından ihlali, sizin tarafınızdan yapılan bir ihlal olarak algılanacaktır. Şifrenizin yetkisiz bir kullanıcı tarafından öğrenilmesi durumunda, bizi bu hata ya da yanlışlıktan derhal haberdar edersiniz. Münhasır ve mutlak takdir yetkimiz ile, şifrenizi ve kullanıcı adınızı dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. 

Belli "Hizmet"ler için, bir kullanıcı adı ve şifre seçmeniz gerekebilir. Her türlü "Hizmet" için: Seçtiğiniz kullanıcı adı, müstehcen, tehdit edici, ırkçı, bölücü, küçük düşürücü, milli güvenliğe aykırı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı ve üçüncü kişileri tahkir edici nitelikte olamaz ya da herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet ya da müseccel haklarını ihlal edemez; ve Kendi münhasır ve mutlak takdirimizle tarafınızca seçilen kullanıcı adının uygunsuz olduğunu düşünmemiz halinde, tarafınıza bildirimde bulunarak ya da bulunmadan bu kullanıcı ismini kullanmanızı reddetme ve engelleme hakkımız saklıdır. Zaman zaman şifrenizi ve kullanıcı adınızı değiştirebiliriz ve bize sağladığınız irtibat bilgilerini kullanarak her türlü değişikliği size bildiririz. 
 

FİKRİ MÜLKİYETİ

"Site"de bulunan sayfa ekranları, bilgi, her türlü "İçerik" ile, tema ve materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları,fcabilisim.com 'a ve/veya fcabilisim.com ile sözleşmesi olan üçüncü kişilere aittir. "Site"nin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları fcabilisim.com adına saklıdır. Bu bağlamda, hiçbir açık veya imalı, tam ya da basit ruhsat-lisans verilmemektedir. fcabilisim.com 'un yazılı izni alınmadığı sürece, "Site"nin başka şekillerdeki kullanımı yasaktır. 

Hiç kimse, önceden fcabilisim.com 'nun yazılı iznini almadıkça, "Site"nin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz veya başka bir web sitesine bağlantı kuramaz. fcabilisim.com tescilli markası, logo veya marka adı, izinsiz kullanılamaz veya çoğaltılamayacağı gibi, alan adı ve benzeri uzantılı alan ve alt alan adları, hiçbir şekilde kullanılamaz. 

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİ, YÜKÜMLÜLÜKLER VE YASAL UYARI

Hizmet vasıtasıyla iletilen ya da erişilen üçüncü şahıslara ait içeriğin güvenliği ya da konusu üzerine tam bir kontrol sağlayamaya biliriz ve yasa dışı ya da hukuka aykırı içeriğin iletiminden ya da alınmasından hiçbir surette sorumlu değiliz. 5651 Sayılı Yasanın 4.maddesi gereğince de içerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içeriklerden sorumlu değildir. 

Hizmetler, diğer web sitelerine, kaynaklara ve/veya iletişim şebekelerine bağlanmak için tarafınızca kullanılabilir. Bu üçüncü kişilere ait sitelerin içeriğinden ya da Hizmetlerinden hiçbir surette sorumlu değiliz. İletişimlerinizin güvenliği temin etmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz, Interneti ve/veya Hizmet tarafından erişim sağlanan üçüncü şahıslara ait websitelerini ya da içeriği kullanmanızdan kaynaklanan her türlü kayıp ya da zarardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. 

Yazılımı ile ilgili zorluklar veya sonuçlara dair herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük taşımamaktayız. Üçüncü kişilere ait bir web sitesinden, herhangi bir fcabilisim.com web sitesine, herhangi bir biçimde hiperlink bağlantısı yaratılmadan önce, mutlaka yazılı iznimizin alınması gerekmektedir. Bu tarz bir kullanım ücrete tabi olabilir. fcabilisim.com, bu tarz bir bağlantı nedeniyle Sizin veya üçüncü tarafın uğradığı hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu değildir. 

HİZMETİN DURDURULMASI VE SONA ERDİRİLMESİ

"fcabilisim.com 'un sağlamış olduğu web sitelerinde; İçerikleri ya da "Hizmet"lerin işlevini zaman içinde güncellemek ya da yükseltmek için; Sizin bu Koşulları ihlal ettiğinizi ya da ihlal edebileceğinizi düşünmemiz halinde sitenizin yayınını durdurma hakkımız bulunmaktadır. Bu Sözleşme'nin hüküm ve koşullarının muhtemel bir ihlalini araştırmak ya da engellemek için Hizmetlere erişiminizi durdurursak, bu Sözleşme bu durdurma süresinde de geçerli olmaya devam edecektir. 

Hizmetin tümü ya da bir kısmına erişiminizi sona erdirebiliriz: Hizmete erişiminizi sona erdirirsek, Hizmette depolamış olduğunuz tüm bilgileri, e-mailleri ve verileri silme hakkımız bulunmaktadır. Bu sebeple, tüm bilgilerin kopyalarını Hizmetten ayrı olarak başka herhangi bir depolama cihazında saklamanızı öneririz.